Bazı iplik, menteşe ve askılıkların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Bazı ülkelerden ithal edilen “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler”, “menteşeler” ile “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” için damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gürcistan menşeli “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış şerit ve benzerleri” ürününe yönelik başlatılan damping soruşturması sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu çerçevede, söz konusu ürünün Gürcistan’dan Türkiye’ye ithalatında CIF bedelinin yüzde 15’i oranında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verildi.

Aynı ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayvanı menşeli ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasıyla da mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayvanı’ndan ithalatında kilogram başına 2,2 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Çin menşeli menteşeler ve sabit askılıklara damping önlemi

Çin menşeli “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ile “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucu uygulanan önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Çin’den söz konusu menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşyaların ithalatında kilogram başına 1,35 dolar, “Diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)” için kilogram başına 0,65 dolar dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir