Doğan Holding, D Yatırım Bankası’ndaki %9’luk hissesini devrediyor

Doğan Holding, D Yatırım Bankası’nın yüzde 9 payını bağlı ortaklığı DHI Investment’a satmak için “Pay Devir Sözleşmesi” imzaladı.

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle; tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 99,999090 oranında pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası A.Ş.’deki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin % 9’una tekabül eden 18.000.000,00-Türk Lirası nominal bedelli toplam 18.000.000 adet payın; Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan DHI Investment B.V.’ye bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 237.549.000,00-Türk Lirası toplam şirket değerinin %9’u olmak üzere 21.379.410,00-Türk Lirası bedel üzerinden satılarak devredilmesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup bu karara istinaden DHI Investment B.V. ile 20.06.2022 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ imzalanmıştır.

Yukarıda detayları verilen “Finansal Duran Varlık” satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)’nin, “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalacağı değerlendirilmektedir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.